تعامل مدیران و والدین در انضباط مدرسه - کودکانه : کودک و نوجوان

در دورانی این چنین نگران کننده و غیرعادی، طبیعی است که سوالات زیادی داشته باشد. برخی از موارد مفیدی که ممکن است بخواهید درباره آن ها بپرسید عبارتند از:

  • مدرسه برای کمک به اطمینان از سلامت و امنیت دانش آموزان چه اقداماتی انجام داده است؟
  • مدرسه چگونه از سلامت روان دانش آموزان حمایت میshy;کند و اگر فردی دچار بیماری کرونا شد، چطوربا انگ و تبعیض نسبت به آن فرد، مبارزه می کند؟
  • مدرسه به دانش آموزانی که نیاز به رسیدگی تخصصی دارند و یا باید به مراکز دیگری ارجاع شوند، چطور کمک خواهد کرد؟
  • آیا با بازگشایی مدارس، ت های سابق درخصوص کنترل قلدری و حفاظت از دانشshy; آموزان در مدارس تغییری خواهد کرد؟
  • آیا می توانم در اقدامات مدرسه درخصوص سلامتی و ایمنی سهیم باشم و از آنها حمایت کنم؟ مثلاً از طریق انجمنshy;های اولیا و مربیان یا سایر شبکه shy;ها؟

بازگشت به مدرسه در دوران همه گیری کرونا چگونه خواهد بود؟

آیا بازگشت به مدرسه برای فرزندم امن است؟

چه سوالاتی باید از معلم یا مدیر مدرسه فرزندم بپرسم؟

اگر فرزندم از درس عقب افتاد چه کنم؟

مدرسه ,دانش ,آموزان ,حمایت ,سلامت ,های ,خواهد کرد؟ ,کرد؟ آیا ,از سلامت ,دانش آموزان ,کنترل قلدری

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله آشپزخونه ادعیه و اذکار مجرب و مطالبی از اجنه مشق می کنم تو را ... 22417846 لبخندهای عمیق زنگ پنجم مدرسه دارا rezadesignn انجام پروژه هایdatabase پرحرفی...