کانال شاد؛ شبکه ای که دانش آموزان و خانواده هایشان را ناشاد کرده است - BBC  News فارسی

تصمیم گیری ها درباره اقدامات پیشگیرانه و کنترل کننده در مدارس و تعطیلی یا بازگشایی آن ها باید مطابق با سایر تصمیمات درخصوص اقداماتی همچون رعایت فاصله اجتماعی و بهداشت عمومی در جامعه باشند. معمولاً بازگشایی مدارس به صورت یک اقدام مجزا نیست، بلکه بخشی ازاقداماتی دیگر و در راستای بازگشایی سایر صنوف و فعالیتshy;ها، همچون بازگشایی کارخانجات، وسایط نقلیه عمومی و فعالیتهای تجاری در سطح کشور رخ میshy;دهد.

لازم است مدارس از قبل برنامه shy;ریزی کنند و ببینند چه اقدامات دیگری میshy;توانند برای اطمینان از ایمنی دانش آموزان، معملها و سایر کارکنان هنگام بازگشت به مدرسه بیاندیشند تا افراد جامعه اطمینان لازم برای فرستادن فرزندان دانش shy;آموز خود به مدرسه را داشته باشند.

بازگشت به مدرسه این بار کمی متفاوت از آنچه شما و فرزندتان قبلاً عادت داشته اید، به نظر میshy;رسد. ممکن است مدارس فقط به صورت موقت بازگشایی شوند و دوباره بسته به شرایط محلی به صورت موقتی تصمیم به بسته شدن آنها گرفته شود. از آن جایی که شرایط هر لحظه در حال تغییر است، مقامات باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشند تا خود را برای هر تغییری در راستای کمک به ایمن نگه داشتن تک تک دانش آموزان آماده کنند.

بازگشت به مدرسه در دوران همه گیری کرونا چگونه خواهد بود؟

آیا بازگشت به مدرسه برای فرزندم امن است؟

چه سوالاتی باید از معلم یا مدیر مدرسه فرزندم بپرسم؟

اگر فرزندم از درس عقب افتاد چه کنم؟

بازگشایی ,مدرسه ,مدارس ,باشند ,سایر ,صورت ,به مدرسه ,به صورت ,بازگشت به ,را داشته ,در راستای

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله lalehlan کار و زندگی در ترکیه مدرسه فوتبال و فوتسال بانوان تیکا بسان ماه akhbarerooz تبلیغ‌آباد پرسش مهر 20 فرزندان ایران : مثبت بیندیشیم خرید اینترنتی teapot